Wednesday, January 9, 2008

lks sains 123

LKS 1
Ciri-ciri makhluk hidup
1. Apa sajakah yang termasuk mahluk hidup ?
2. Sebutkan 6 ciri-ciri mahluk hidup !
3. Sebutkan 3 alat untuk bergerak pada hewan !
4. Apakah tumbuhan juga bergerak ? bagaimana caranya ?
5. Apakah guna makanan bagi mahluk hidup ?
6. Sebutkan 4 alat pernafasan yang dipergunakan hewan !
7. Apakah tujuan mahluk hidup berkembang biak ?
8. Apa yang dimaksud dengan adaptasi ?
9. Sebutkan 3 hewan pemakan tumbuhan (herbivore) !
10. Apa yang dimaksud dengan habitat ?


LKS 2. SAINS
Mengidentifikasi Kebutuhan Makhluk Hidup

1. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk . . . . . . . . . . .
2. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya . . . . . . . . .
3. Manusia dapat bergerak berpindah tempat karena mempunyai . . .
4. Kerbau, sapi, kambing hewan pemakan . . . . . . .
5. Harimau dan serigala hewan pemakan . . . . . . . .
6. Jika cahaya sangat kuat, mata kita menyipit, hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup . . . . . . . . .
7. Bayi menjadi dewasa disebabkan terjadi . . . . . . .
8. Ketika hidung membau bunga wangi, rangsangannya adalah . . . . . . .
9. Rasa manis, asin, asam dikenali oleh . . . . . . .
10. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah . . . . . . . .
11. Jika kurang makan badan tersa . . . . . . . .
12. Makanan bagi makhluk hidup berguna untuk kelangsungan . . . . . . .
13. Air minum tidak berbau, tidak berasa, dan . . . . . . . .
14. Bernafas memerlukan gas . . . . . . . .
15. Sinar matahari diperlukan tumbuhan untuk melakukan . . . . . . . . .
16. Tempat tinggal tumbuhan digunakan untuk . . . . . . . . . . . .
17. Jenis tumbuhan yang tahan di daerah kering/gurun antara lain . . . . .
18. Tempat hidup yang sesuai secara alami bagi makhluk hidup disebut . . . . . . . . .
19. Salah satu tumbuhan air contohnya adalah . . . . . . . .
20. Ayam bertelur, adalah salah satu ciri bahwa makhluk hidup . . . . .
 LKS 3. SAINS
Identifikasi kebutuhan makhluk hidup


1. Makhluk hidup apa sajakah yang memerlukan makanan ?
2. Mengapa makhluk hidup memerlukan udara ?
3. Sebutkan beberapa makanan yang di sajikan di atas meja makan !
4. Apa saja kegunaan air bagi makhluk hidup ?
5. Sebutkan beberapa gas yang terkandung di udara !
6. Mengapa mainan kincir angin dapat berputar jika dibawa lari?
7. Mengapa matahari sangat diperlukan makhluk hidup?
8. Apakah yang dimaksud fotosintesis?
9. Apakah guna tempat tinggal bagi manusia ?
10. Apakah yang dimaksud habitat?

No comments: